hem tetror labyrintfiskar karpfiskar tandkarpar ciklider malar sugmalar karpliknande fiskar till huvudsidan
 
 

Karpliknande fiskar
Vanlig algätare Ursprung: Bortre Indien, Thailand.
       Typisk revirfisk som hävdar sitt revir mot andra
fiskar. Denna 
       art hålles även som algätare. För denna
fiskart 
       bör man inreda gömställen, t ex rötter
eller 
       stengrottor. Fredlig som ungfisk i stim, äldre djur
är 
       ensamlevande och hävdar revir.
        Foder: TetraTabiMin, TetraTips FD Vanlig algätare
Gyrinocheilus aymonieri

Ursprung: Bortre Indien, Thailand.
Typisk revirfisk som hävdar sitt revir mot andra fiskar. Denna art hålles även som algätare. För denna fiskart bör man inreda gömställen, t ex rötter eller stengrottor. Fredlig som ungfisk i stim, äldre djur är ensamlevande och hävdar revir.
Foder: TetraTabiMin, TetraTips FD

Praktbotia Ursprung: Sumatra, Borneo.
       Mycket livlig, fredlig stimfisk. Kan hållas både
med 
       anfränder och med andra fiskar. Praktbotian är
huvdsakligen 
       aktiv i skymningen. Botiaarter är bra som biologiska
snäckutrotare 
       i sötvattenakvarier. Odling i akvarier har ännu
inte lyckats.
        Foder: TetraTabiMin, TetraTips FD Praktbotia
Botia macracanthus

Ursprung: Sumatra, Borneo.
Mycket livlig, fredlig stimfisk. Kan hållas både med anfränder och med andra fiskar. Praktbotian är huvdsakligen aktiv i skymningen. Botiaarter är bra som biologiska snäckutrotare i sötvattenakvarier. Odling i akvarier har ännu inte lyckats.
Foder: TetraTabiMin, TetraTips FD