hem tetror labyrintfiskar karpfiskar tandkarpar ciklider malar sugmalar karpliknande fiskar till huvudsidan
 
 

Tetror
Neontetra Ursprung: sidovatten till Amazonflodens övre lopp. 
       Fredlig, sällskaplig stimfisk som kommer särskilt
väl 
       till sin rätt i tätt planterade akvarier i valfri
storlek 
       med mörk botten och inte för stark belysning. Inte
speciellt 
       värmekrävande och inte heller
svårskött. Bra 
       nybörjarfisk.
       Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra, FD-Menü, TetraTips 
       FD Neontetra
Paracheirodon innesi

Ursprung: sidovatten till Amazonflodens övre lopp. Fredlig, sällskaplig stimfisk som kommer särskilt väl till sin rätt i tätt planterade akvarier i valfri storlek med mörk botten och inte för stark belysning. Inte speciellt värmekrävande och inte heller svårskött. Bra nybörjarfisk.
Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra, FD-Menü, TetraTips FD

Rosentet Ursprung: Guayana till Amazonflodens övre lopp.
       Mycket vacker och fredlig stimfisk. Passar bra som
sällskap 
       till större och mindre fiskar. Trivs i tätt
planterade 
       akvarier med skuggiga platser, håller till i de
mellersta 
       till undre vattenregionerna. Särskilt spännande
är 
       att iaktta de charmfulla hanarnas eleganta kamper för
att imponera. 
       Håll dem därför alltid i stim.
        Foder: TetraMin, TetraRubin Rosentet
Hyphessobrycon bentosi bentosi

Ursprung: Guayana till Amazonflodens övre lopp.
Mycket vacker och fredlig stimfisk. Passar bra som sällskap till större och mindre fiskar. Trivs i tätt planterade akvarier med skuggiga platser, håller till i de mellersta till undre vattenregionerna. Särskilt spännande är att iaktta de charmfulla hanarnas eleganta kamper för att imponera. Håll dem därför alltid i stim.
Foder: TetraMin, TetraRubin

Sorgmanteltetra Ursprung: Rio Paraguays övre lopp.
       Anspråkslös nybörjarfisk .Unga, halvvuxna
djur med 
       djupsvarta fenor ger kontrastrik omväxling i
sällskapsakvariet. 
       Mycket effektfull och vacker i stim. - Storätare,
växer 
       tyvärr för fort. Större djur är mindre
vackra: 
       de svarta fenorna blir gråa. Arten trivs i Ijusa
akvarier 
       med klart vatten.
        Foder: TetraMin, Tetra FD-Menü, TetraTips FD Sorgmanteltetra
Gymnocorymbus ternetzi

Ursprung: Rio Paraguays övre lopp.
Anspråkslös nybörjarfisk .Unga, halvvuxna djur med djupsvarta fenor ger kontrastrik omväxling i sällskapsakvariet. Mycket effektfull och vacker i stim. - Storätare, växer tyvärr för fort. Större djur är mindre vackra: de svarta fenorna blir gråa. Arten trivs i Ijusa akvarier med klart vatten.
Foder: TetraMin, Tetra FD-Menü, TetraTips FD

Nät-tetra Ursprung: Rio Paraguays övre lopp.
       Anspråkslös, fredlig och vacker stimfisk på
grund 
       av de ovanliga röda ögonen. Passar mycket bra i
sällskapsakvarier 
       och som nybörjarfisk. Föredrar nedre
vattenregionen. Även 
       dessa fiskar trivs i klart, rent vatten med tät
plantering 
       och tillräckligt simutrymme. Lättodlad.
       Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra FD-Menü, TetraTips 
       FD Nät-tetra
Moenkhausia sanctaefilomenae

Ursprung: Rio Paraguays övre lopp.
Anspråkslös, fredlig och vacker stimfisk på grund av de ovanliga röda ögonen. Passar mycket bra i sällskapsakvarier och som nybörjarfisk. Föredrar nedre vattenregionen. Även dessa fiskar trivs i klart, rent vatten med tät plantering och tillräckligt simutrymme. Lättodlad.
Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra FD-Menü, TetraTips FD

Vinkeltetra Vacker stimfisk, intressant på grund av den
för arten 
       typiska sneda och vippande simställningen. Passar bra i
sällskapsakvarier 
       med inte allt för stora fiskar. Håller till i de
övre 
       och mellersta vattenregionerna. Ganska känslig för
nitrit, 
       kräver därför regelbundna vattenbyten
(AquaSafe).
        Foder: TetraMin, TetraTips FD, Tetra FD-Menü Vinkeltetra
Thayeria boehlkei

Vacker stimfisk, intressant på grund av den för arten typiska sneda och vippande simställningen. Passar bra i sällskapsakvarier med inte allt för stora fiskar. Håller till i de övre och mellersta vattenregionerna. Ganska känslig för nitrit, kräver därför regelbundna vattenbyten (AquaSafe).
Foder: TetraMin, TetraTips FD, Tetra FD-Menü

Koppartetra Ursprung: Sydamerika.
       En fredlig stimfisk för sällskapsakvariet. Arten
behöver 
       både skvddande plantering och fria simutrymmen.
Något 
       dämpat ljus och mörk botten är
fördelaktigt.
        Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra FD-Menü Koppartetra
Hasemania nana

Ursprung: Sydamerika.
En fredlig stimfisk för sällskapsakvariet. Arten behöver både skvddande plantering och fria simutrymmen. Något dämpat ljus och mörk botten är fördelaktigt.
Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra FD-Menü

Glödbandstetra Ursprung: Sydamerika.
       Fredfig stimfisk för afla slags säflskapsakvarier.
Denna 
       art kommer särskilt väl till sin rätt vid
dämpat 
       ljus och i stora stim.
       Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra FD-Menü, TetraTips 
       FD Glödbandstetra
Hemigrammus erythrozonus

Ursprung: Sydamerika.
Fredfig stimfisk för afla slags säflskapsakvarier. Denna art kommer särskilt väl till sin rätt vid dämpat ljus och i stora stim.
Foder: TetraMin, TetraRubin, Tetra FD-Menü, TetraTips FD